Skip to main content

Sterk VVE

Sterk VVE is een samenwerking van meerdere (middel)grote steden, gecoördineerd door Vinci en de Universiteit Utrecht. Per jaar organiseren we zes bijeenkomsten, waarbij wetenschap en praktijk (gemeente, kinderopvang en onderwijs) elkaar vinden in diverse VVE-thema’s. Bekijk hier recente Sterk VVE-presentaties.

Doorgaande lijnen van 0-8 jaar

'Aan de kant, personeel!'

Bijdrage van Jo Kloprogge en walter de Wit (Vinci, mei23):

Notitie: Personeelstekorten en kwaliteitsaspecten.

Educatieve kwaliteit

Een rijk palet van korte presentaties over educatieve kwaliteit;

‘Onderwijsachterstanden uit sociologisch perspectief’

Jeroen van der Waal (socioloog en hoogleraar EUR) vertelt over zijn onderzoek naar de houding van laagopgeleide Nederlanders, die zich miskend voelen door de politiek. Lees hier zijn oratie.

Walter de Wit (Oberon en Vinci) houdt een beschouwing over de ontwikkeling van de gelijke kansen problematiek in Nederland.

Vve; effecten - beleid - kwaliteit.

Project EVENING 'Effectstudie Voorschoolse Educatie: een natuurlijk experiment in Nederlandse gemeenten' – door Thomas van Huizen, UU.

Pre-COOL cohort t/m groep8: korte en middellange termijneffecten van voorschoolse educatie – door Paul Leseman et al.

Gemeentelijk beleid en de kwaliteit van vve – door Lies van de Kuilen & Paul Leseman.

Voorbeelden ​ Kwaliteitsversterking ​ Vroegschool ​ en OAB-Ouderbeleid​.

Walter de Wit geeft voorbeelden uit Rotterdam.