Skip to main content

Brede School Academie

Steengoed onderwijs met harde opbrengsten

Voor Utrecht ontwikkelde Vinci de Brede School Academie. Voor doelgroepleerlingen met havo- of vwo-potentie. Vaak maken die hun mogelijkheden niet waar omdat ze een achterstand hebben in de belangrijkste voorspeller van schoolsucces: begrijpend lezen. Juist daarop zet de BSA in. BSA-leerlingen maken kennis met de academische cultuur, waarin het draait om het lezen, interpreteren en bediscussiëren van teksten uit boeken, kranten en tijdschriften. Dat heeft succes: BSA’ers behoren tot de 20% sterkste lezers van Nederland.

Lees hierover meer in de brochure 'Tijd voor talent'.

Of in het artikel: 'Betere kansen voor talentvolle leerlingen met een taalachterstand' van Kees Broekhof.


Wat is de BSA?

Onderwijstijdverlenging levert vaak teleurstellend weinig op. De Brede School Academie is de gunstige uitzondering. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 volgen twee middagen per week les aan de BSA. Deelnemende leerlingen – voornamelijk afkomstig uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status – maken een enorme groei door met hun vaardigheden in begrijpend lezen. Oberon stelt vast dat ze gaan behoren tot de 20% beste lezers van Nederland.

De Brede School Academie is een vorm van onderwijstijdverlenging. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 volgen twee middagen per week les aan de BSA. Onderwijstijdverlenging levert vaak teleurstellend weinig op; de BSA is de gunstige uitzondering. Deelnemende leerlingen – voornamelijk afkomstig uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status – maken een enorme groei door met hun vaardigheden in begrijpend lezen. Oberon stelt vast dat ze gaan behoren tot de 2o% beste lezers van Nederland.

Dat lukt, dankzij de goede onderbouwing van het BSA-programma én de hoge kwaliteit van uitvoering. BSA-docenten volgen een intensief professionaliseringsprogramma met training, coaching en deelname aan een professionele leergemeenschap (PLG). In hun lessen draait het om teksten (uit kranten, boeken en tijdschriften) en over het nadenken over en discussiëren over die teksten. In een BSA-klas gaat het om lezen, debatteren, onderzoeken en luisteren. We proberen de leerlingen aan te zetten tot denken en gesprek omdat ze op die manier kennis opbouwen, verdiepen en uitbreiden.


De BSA-leerling: potentie en hoge verwachtingen

De BSA is bovenal voor leerlingen uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status. Binnen die groep zoeken we kinderen met een bijzonder profiel. In de meeste gevallen gaat het om onderpresteerders: kinderen die de capaciteiten hebben voor havo of vwo, maar die belofte niet waarmaken door onvoldoende vaardigheid in begrijpend lezen. De BSA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan.

Ook zogenaamde high potentials zijn welkom. Die groep presteert al naar verwachting, maar heeft baat bij ondersteuning bij begrijpend lezen. Zij profiteren bovendien van de academische cultuur op de BSA, die ze van huis uit vaak niet kennen. Ook voor hen is het interessant om met medeleerlingen te discussiëren over nieuwsberichten uit de krant of om onderzoek te doen naar aanleiding van een artikel. De politiek te volgen. Meer te leren over literatuur. En kinderen te ontmoeten met dezelfde interesses en ambities.

Een belangrijke toelatingseis voor de BSA is bovendien de leerhouding van deelnemers: hoe gemotiveerd zijn zij om hun kennis te vergroten en (veel!) te lezen? Scholen dragen potentiële BSA’ers aan. Op die manier ontstaan groepen met veelbelovende en gemotiveerde leerlingen, waarvan ouders, leerkrachten en BSA-docenten hoge verwachtingen hebben.

We werken in kleine groepen met hoogstens vijftien kinderen. Die komen van de verschillende basisscholen uit een wijk.


BSA doelen en opbrengsten

Doel van de BSA is dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status naar de havo of het vwo gaan. Dat proberen we te bereiken door hun vaardigheden in begrijpend lezen te versterken en hun kennis van de wereld uit te breiden. De effecten van de Brede School Academie zijn herhaald onderzocht (onder andere door onderzoeksbureau Oberon) bij honderden deelnemende leerlingen. Steeds met dezelfde uitkomsten – de begrijpend leesprestaties van deelnemende kinderen stijgen op een uitzonderlijke manier. Dat betekent dat de meeste BSA’ers hun belofte waarmaken en doorstromen naar havo of vwo. Veel ex-BSA’ers studeren op het hbo of aan de universiteit.

De UVA onderzocht de motivatie van BSA-leerlingen met ook daar een opmerkelijke uitkomst: BSA’ers zijn bovengemiddeld gemotiveerd. Op zich niet zo verwonderlijk, daar zijn ze tenslotte op gescreend. Opvallend is echter dat hun motivatie toeneemt, naarmate het schooljaar vordert. In gewone schoolklassen is dat effect juist omgekeerd.


BSA in de pers


Benieuwd?

Wilt u weten wat de BSA voor uw leerlingen kan betekenen? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op!