Skip to main content

Onderwijsconcepten

Vinci ontwikkelt en implementeert effectieve onderwijsconcepten die de kansen van doelgroepleerlingen vergroten. Daarbij werken we samen met experts uit de wetenschap, beleid en praktijk. Wetenschappelijke kennis is de basis van alle Vinci-concepten. Altijd met het doel om onderwijsopbrengsten te verhogen. Meestal lukt dat.