Skip to main content

Top VVE

Educatieve kwaliteit van uitzonderlijk hoog niveau

Niemand twijfelt aan het belang van vroeg- en voorschoolse educatie (VVE). VVE kan in belangrijke mate bijdragen aan de gelijke kansen van kinderen van lager opgeleide ouders. Wel moet de kwaliteit van uitvoering hoog zijn. Meestal is de pedagogische en organisatorische kwaliteit van VVE in orde, maar blijft de educatieve kwaliteit daarbij achter. Daarom zetten we op Top VVE-locaties een intensief professionaliseringsprogramma in om de educatieve waarde te verhogen. En dat lukt.


Wat is Top VVE?

Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci Top VVE. Daarmee richten we ons in de eerste plaats op een betere educatieve kwaliteit van kinderopvang en onderwijs.

Een belangrijke aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-Cool naar de effecten van VVE. Die lieten zien dat de educatieve kwaliteit in veel VVE-groepen relatief laag is. Met Top VVE zetten we daarom in op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit. Om daadwerkelijk achterstanden te bestrijden, moet die van het allerhoogste niveau zijn.


Werken op een Top VVE-locatie

Mulder en Meijen (2013) benadrukken in hun reviewstudie Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode 2009-2012 dat ‘vaardigheden van leerkrachten en PM’ers veel belangrijker zijn dan het programma dat wordt gebruikt. De opbrengst van welk programma dan ook, staat of valt met de kwaliteit van degenen die het uitvoeren’.

PM’ers en leerkrachten die educatief werk uitvoeren met jonge kinderen hebben een complexe opdracht. Leseman en Slot (2013) benadrukken dan ook het belang van investeren in de ontwikkeling van medewerkers via continue professionalisering. Met Top VVE willen we recht doen aan de uitvoerders en de complexiteit van hun beroep.

De PM’ers en leerkrachten die gaan werken volgens Top VVE, krijgen een intensieve training voordat zij aan de slag gaan. Tijdens het schooljaar zijn er klassenbezoeken (observaties) en trainingsbijeenkomsten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te versterken en om het programma te verfijnen. De klassenbezoeken en de trainingsbijeenkomsten stimuleren permanente kritische reflectie op het eigen, individuele functioneren en op het functioneren als team en als centrum.

Het team van Top VVE-medewerkers fungeert als een Kennisgemeenschap: een concept dat we eerder voor de BSA uitwerkten, in samenwerking met wetenschappelijk expertise. Het doel van de Kennisgemeenschap is om ontwikkeling te stimuleren op drie niveaus: de docent, het team en het onderwijsconcept van de VVE. De opbouw, gericht op leren en verbeteren, is een essentieel onderdeel van het concept.Top VVE-trajecten

Een goed concept is één. Maar dan is er ook nog de uitvoering. Ook daarmee bemoeien we ons intensief. Vinci verbindt zich voor langere tijd aan lokale voor- en vroegscholen. Dat kan een volledig nieuwe voorziening zijn, vanaf de start opgebouwd, of de versterking van een bestaande locatie. Vinci is, samen met de opdrachtgever, verantwoordelijk voor het eindresultaat. 

​Het liefst werken we op kleine schaal, bijvoorbeeld met twee koppels van voor- en vroegscholen in een gemeente. Samen vormen die het lokale VVE-innovatiecentrum dat de Top VVE-aanpak in zijn geheel uitvoert en onderzoekt. Hier vinden de trainingen en bijeenkomsten van de Kennisgemeenschap plaats. De rest van het VVE-veld deelt in de ervaringen die het innovatiecentrum opdoet. Zij kunnen onderdelen van het concept overnemen bij hun eigen organisaties. Benieuwd naar de huidige trajecten? Lees dan hier verder.


Wetenschap als toets en basis: de opbrengsten van Top VVE

TOP VVE is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We doen alleen dingen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze resultaat opleveren.

Het belangrijkste doel is het verhogen van de educatieve kwaliteit op voor- en vroegscholen. Gemiddeld genomen, blijft die in Nederland achter. Dat kan worden vastgesteld met het ook in Pre-COOL gebruikte CLASS-instrument.* CLASS maakt het mogelijk om de onderwijskwaliteit  te vergelijken met (inter-) nationale gemiddelden. De CLASS score voor educatieve kwaliteit is de belangrijkste maat voor het succes van Top VVE. Als die hoog is - we streven naar een 5+ score op een schaal die loopt van 0 tot 7 –, heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat is een hoge ambitie, maar voor minder doen we het niet. Op (voor) scholen met de grootste achterstanden, moet de educatieve kwaliteit het hoogst zijn.

Opvallende opbrengsten

Gelukkig maken we onze ambities waar. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht noemen de educatieve kwaliteit op Top VVE-locaties ‘van opmerkelijk hoog niveau’. Het lukt daar om de ‘5-score’ (en soms zelfs meer) te bereiken. Dat is ruim boven (inter)nationale gemiddelden.

Iets dergelijks zien we bij het onderzoek naar de resultaten van ons ouderprogramma Pageturner. Ook dat draait om het verhogen van de educatieve kwaliteit, maar dan thuis, bij gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status hebben. De VU constateert dat deelnemende ouders (veel) meer gaan voorlezen, wanneer ze de beschikking krijgen over de digitale prentenboeken via Pageturner.

Bekijk het onderzoekLokaal Top VVE-beleid

Onderwijsachterstanden in Nederland zijn fors en hardnekkig. Al op jonge leeftijd ontstaat een educatieve kloof. Investering in de voor- en vroegschoolse periode loont: de achterstanden kunnen flink afnemen als kinderen deelnemen aan educatief sterke voorzieningen. Er is nog volop verbetering mogelijk in die educatieve kwaliteit, zowel voor de peuter- als kleuterperiode. Dat is precies het doel van Top VVE.

De OAB-budgetten van gemeenten en scholen zijn relatief sober, afgezet tegen de landelijke doelstellingen. Daadwerkelijk hoog-effectieve voorzieningen realiseren is daarmee niet eenvoudig.

Lees hier verder over de randvoorwaarden en de benaderingen.


Aanbod: starten met Top VVE

Het professionaliseringsprogramma Top VVE heeft een ambitieus doel: de (aanzienlijke) versterking van de educatieve kwaliteit van VVE. De toets is het internationaal genormeerde CLASS observatie-instrument dat de proceskwaliteit in een VVE-groep vaststelt. Het streven is een 5+ score op het domein educatieve kwaliteit. 

  • Permanente educatie
  • Gezamenlijkheid
  • Reflectie
  • Intensiteit

Benieuwd naar verdere inhoud, doelgroep en praktische informatie? Lees dan hier verder.


Benieuwd?

Belangstelling voor een Top VVE-traject? Neem Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op!