Skip to main content

Lokaal ouderbeleid

Een ondersteuningstraject voor gemeenten, schoolbesturen, voorschoolse organisaties, bibliotheek en overige relevante organisaties, om tot een veel effectievere aanpak van thuisgerichte programma’s (VVE/OAB) te komen. Met bereik van de juiste doelgroep-ouders en een gedifferentieerd en goed kennisonderbouwd palet van ouderprogramma’s.

Een traject dat na twee jaar gaat uitmonden in structureel thuisgericht ouderbeleid van voorscholen, OAB-scholen, gemeenten en bibliotheek. Op zo'n manier dat er uiteindelijk in veel meer lage SES-gezinnen een rijkere taalstimulering voor de jonge kinderen ontstaat en de jonge kinderen een flinke extra impuls ontvangen in hun taal- en cognitieve ontwikkeling.De aanpak

Een ondersteuningstraject voor gemeenten, schoolbesturen, voorschoolse organisaties en overige relevante organisaties, om tot een veel effectievere aanpak aan thuisgerichte programma’s te komen. Met aandacht voor differentiatie tussen ouders.

De belangrijkste beoogde opbrengst van dit programma is dat we een impuls geven aan een meer beleidsmatige (en effectievere) benadering van de Ouderprogramma’s Thuis. Zodat er uiteindeljk in veel meer lage SES-gezinnen een rijkere taalstimulering voor de jonge kinderen ontstaat en uiteindelijk natuurlijk de jonge kinderen zelf daarmee een flinke impuls ontvangen in hun taalontwikkeling.

We voegen de huidige benadering vanuit de bibliotheekwereld (met Bv BoekStart in KO, Bibliotheek op School en gemeentelijke gezinsaanpak) op het bevorderen van het thuismilieu, samen met de benaderingen en programma’s die meer insteken vanuit scholen en voorscholen zelf (oab/vve-programma’s). Om het bereik en de effectiviteit ervan nog verder te vergroten.


Het belang en de historie

Bevorderen van het Ontwikkelingsondersteunend gedrag thuis van met name OAB-doelgroep-ouders. Dit thuisgedrag is van grote invloed op de ontwikkeling en de onderwijsprestaties van een kind: voorlezen, steunen en stimuleren, hoge verwachtingen, educatieve spelletjes en programma’s. Veel ouders vinden hierin wel hun weg, zijn er zelf van huisuit aan gewend. Bij veel ouders van oab-doelgroepkinderen (lage SES (Sociaal-economische status)) is dit minder het geval. De taal- en rekenachterstanden naar SES zijn zeer fors en effectieve ouderprogramma’s kunnen deze potentieel verminderen. Landelijk blijken veel activiteiten gericht op Ouderbetrokkenheid of Leesbevordering echter vooral midden- en hoge SES-ouders te bereiken en niet of weinig bij te dragen aan het verbeteren van ‘gelijke kansen’ voor kinderen.[i] Ouders werden vaak overvraagd, de uitvoering van de programma’s liep spaak en het aanbod was niet op maat, geen differentiatie.

Inmiddels hebben veel bestaande programma’s zich versterkt en zijn nieuwe effectieve ouderprogramma’s (zoals Pageturner) op de markt gekomen. In uw gemeente zal een gedifferentieerde palet van goed kennisonderbouwde programma’s worden vormgegeven. Met daarbij een differentiatiemodel voor de leerkracht en PM-er om gezinnen te selecteren.

[i] Zie bv het proefschrift van Eke Krijnen ‘Family Literacy in context’ (2021).De aanpak ‘Impuls Lokaal Ouderbeleid OAB/VVE’

Onze aanpak bouwt voort op onze zeer ruime ervaring met het versterken van de effectiviteit van ouderprogramma’s en ouderbeleid in de afgelegen decennia, ons landelijke netwerk van beleidsmakers en wetenschappers op dit vlak en recente pilots in de DAS-gemeenten (Deurne, Asten en Someren; gefinancierd door het PartnerFonds Brainport Eindhoven) en in Zaltbommel (gefinancierd door de gemeente).

Op hoofdlijnen gaat er een gedifferentieerd en goed kennisonderbouwd palet aan ouderprogramma’s worden aangeboden via de voorscholen, OAB-scholen en eventueel het consultatiebureau. De bibliotheek speelt hierin ook een belangrijke rol. Er vindt lokale coördinatie plaats in de persoon van de gemeente of de bibliotheek.

Dit aanbod wordt twee jaar lang uitgeprobeerd (en (mede)gefinancierd vanuit gemeentelijke middelen). Op basis van de ervaren opbrengsten wordt zorggedragen dat voorscholen en OAB-scholen en wellicht ook het consultatiebureau, de aanpak tot structureel beleid gaan maken, gefinancierd met zoveel mogelijk de eigen middelen. Ondersteund door een gezamenlijk ‘Lokaal meerjarenkader Ouderbeleid OAB/VVE’.


De beoogde opbrengst

De belangrijkste beoogde opbrengst van dit programma is dat we een impuls geven aan een meer beleidsmatige (en effectievere) benadering van de Ouderprogramma’s Thuis. Zodat er uiteindeljk in veel meer lage SES-gezinnen een rijkere taalstimulering voor de jonge kinderen ontstaat en uiteindelijk natuurlijk de jonge kinderen zelf daarmee een flinke impuls ontvangen in hun taalontwikkeling.


Meedoen en contact

Gezin 4

Als u interesse heeft, kunt u zich  melden bij onderstaand contactpersoon. We kunnen u een informatie-pakketje toesturen en oriënterend overleg met u voeren.

Mocht het passend zijn, volgt een presentatie aan de lokale partners en vervolgens het opstellen van een plan van aanpak.

Contactpersoon namens het consortium: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.