Skip to main content

Vinci auteurs in tijdschriften

Vinci auteurs schrijven over Vinci concepten in vakbladen en tijdschriften. Uitleg over de uitvoering en achtergronden van interventies van Vinci.

‘Betere kansen voor talentvolle leerlingen met een taalachterstand’

Gelijke kansen zijn alleen te realiseren door leerlingen ongelijk aanbod te geven. De Brede School Academie (BSA) biedt extra aanbod voor talentvolle, ambitieuze leerlingen in groep 6, 7 en 8 met een taalachterstand - met opzienbarend effect!

Lees HIER het volledige artikel.

'Het moet gaan borrelen, en soms lukt dat'

Leerkrachten van de Bredeschool Academie in Utrecht krijgen veel tijd om samen naschoolse lessen begrijpend lezen voor te bereiden. Kinderen met een taalachterstand gaan met sprongen vooruit.

Lees HIER het volledige artikel.

'Mikken op talent'

Geen opvangplek voor probleemgevallen, maar een broedplaats voor leerlingen met potentie. Zo afficheert de Brede School Academie in de Utrechtse wijk Overvecht zich en dat slaat aan. ‘Ouders staan in de rij om hun kind hier te plaatsen.’

Lees HIER het volledige artikel.

'Wat maakt vve effectief?'

VVE werkt. Althans, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Wat al jaren bekend was uit buitenlands onderzoek is nu ook vastgesteld door Nederlandse onderzoekers; door deelname aan VVE lopen jonge kinderen die behoren tot deze doelgroep een substantieel deel van hun achterstand in.

Lees HIER het volledige artikel.