Skip to main content

Privacy

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. In onzeprivacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Bij Vinci vinden we het belangrijk om de privacy te beschermen van onze contactpersonen en bezoekers van de Vinci-website. We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Vinci verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

  • voor informatieverstrekking; 
  • voor het bijhouden van de contactpersonenbestanden;
  • voor de website vinci-toponderwijs.nl. 

Wanneer u persoonsgegevens met ons deelt, bewaren wij deze niet langer dan noodzakelijk. Vinci voert een adequaat beleid voor gegevensbescherming om ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, evenals ongeoorloofde aanpassing, openbaarmaking en verlies van persoonsgegevens. Hieronder gaan we nader in op de verschillende doelen.

Privacy in het kader van informatieverstrekking

Persoonsgegevens die we verzamelen in het kader van informatieverstrekking door Vinci, behandelen we strikt vertrouwelijk en in lijn met de AVG. We informeren alleen mensen die daarvoor toestemming hebben gegeven en er is vervolgens ook altijd de mogelijkheid om je weer af te melden.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij de deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent.

Contactpersonenbestanden

Als u per e-mail correspondeert met Vinci of medewerkers van Vinci kunnen uw contactgegevens worden opgeslagen in het contactenbestand van Vinci of individuele medewerkers. Als u hiertoe verzoekt, kunnen we uw gegevens hieruit verwijderen of corrigeren.

Gebruik van cookies op vinci-toponderwijs.nl

Vinci maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt. U kunt zelf het gebruik van cookies weigeren door dit in uw browser in te stellen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie en/of de instellingen van uw browser: Chrome, Internet Explorer, Firefox of Safari.

Vinci maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Essentiele De Vinci-websites gebruiken soms essentiële cookies om bijvoorbeeld de werking en effectiviteit van de website te controleren en te analyseren en om geregistreerde leden te identificeren. 

Privacyverklaring

Vinci behoudt zich het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. De meest recente versie staat op deze website.