Skip to main content

Zomerschool of zomerbeleid

Zomerscholen schieten als paddenstoelen uit de grond. Mooi. Of toch niet? Dat ligt er maar aan hoe je het bekijkt. De zomerschool als vrijetijdsbesteding? Wat ons betreft niet. Wij grijpen de zomerperiode aan om de taalstimulering van doelgroepkinderen in de vakantie voort te zetten.

Ga maar na: in de zomerperiode (6-8 weken) komt die groep leerlingen beduidend minder in aanraking met taal dan andere kinderen. Genomen over een hele schoolcarrière is dat 8 x 8 = 64 weken. Een zomerschool zou zich dus in de eerste plaats moeten richten op taalstimulering tijdens de zomervakanties. Gedurende meerdere jaren. Zomerbeleid, in plaats van zomerschool. We maakten een doorgaande lijn zomerschool, met programma’s voor de groepen 1 t/m 8.

Interesse?

Interesse? Neem contact op met projecteider Arjen Scholten.