Skip to main content

Aanbod: starten met Top VVE

Achtergrond

Het professionaliseringsprogramma Top VVE heeft een ambitieus doel: de (aanzienlijke) versterking van de educatieve kwaliteit van VVE. De toets is het internationaal genormeerde CLASS observatie-instrument dat de proceskwaliteit in een VVE-groep vaststelt. Het streven is een 5+ score op het domein educatieve kwaliteit.

 • Permanente educatie
 • Gezamenlijkheid
 • Reflectie
 • Intensiteit

Vinci kan voor gemeenten, schoolbesturen, voorschoolorganisaties en landelijke platforms en overheden de volgende activiteiten uitvoeren:

 1. Informatief of verkennend gesprek over Top VVE
  Kosten: gratis
 2. Presentatie Top VVE op info-bijeenkomst
  Kosten: gratis
 3. Inspiratiebijeenkomst Top VVE
  Kosten: gratis
 4. Haalbaarheidsonderzoek en -advies Top VVE
  Kosten: afhankelijk van omvang gemeente € 4.000,- - € 8.000,- excl. BTW, looptijd 2 maanden
 5. Uitvoeringstraject Top VVE
  Kostenbepaling op basis van haalbaarheidsonderzoek, looptijd minimaal 1,5 jaar

We starten een Top VVE-traject in uw gemeente op basis van het Haalbaarheidsonderzoek (zie punt 4). Dit kan beginnen met de voorschoolse educatie, met ‘koppels’ of met de vroegschoolse educatie. Ons netwerk van experts combineren we bij voorkeur met lokale partners. Doelstelling is hoog-effectieve voorzieningen inzetten in zware achterstandssituaties. Deze voorzieningen gaan functioneren als lokale innovatiecentra, met een spin-off-functie naar de rest van het veld.

Inhoud

Cursisten volgen een intensief professionaliseringsprogramma met drie samenhangende onderdelen: training, coaching, professionele leergemeenschap (PLG). Centraal staat (het versterken van) de educatieve kwaliteit van VVE. Gemiddeld genomen blijft die in Nederland (maar ook internationaal) achter bij de organisatorische en pedagogische kwaliteit. Onder educatieve kwaliteit verstaan we: hogere orde denken, probleemoplossend vermogen, diepgang, nieuwe kennis en aandacht voor rijke taal. De cursus brengt die begrippen samen onder de noemer taal en denken. Cursisten versterken hun interactievaardigheden en oefenen in het voeren van zinvolle gesprekjes met peuters en kleuters, die kinderen aanzetten tot denken: taalstimulerende interactie. De cursus bestaat uit verschillende modules, allemaal op maat in te zetten.

 1. Absolute beginners
 2. Sustained Shared Thinking
 3. Interactief voorlezen (met digitale boeken)
 4. Begeleid spel
 5. Executieve functies
 6. Inrichting en uitstraling van lokaal
 7. Pageturner
 8. Functioneren in een PLG

​Doelgroep en praktische informatie

De cursus is voor PO-leerkrachten en gekwalificeerde Pedagogisch Medewerkers.

​Aanvangsniveau deelnemers
De deelnemers zijn bevoegd om te werken in de voor- en vroegschoolse educatie en hebben minimaal twee jaar ervaring met onderwijs aan leerlingen met een VVE-indicatie. Bovendien is de organisatorische en pedagogische kwaliteit in hun groepen van (ten minste) gemiddelde kwaliteit. Hun motivatie is een belangrijk criterium voor toelating tot het professionaliseringsprogramma Top VVE.

Lengte cursus
De minimale duur van een Top VVE-traject is 18-24 maanden.

​Studiebelasting
De training, coaching en deelname PLG vinden plaats ‘on the job’. Zelfstudie, thuisstudie en examinering zijn niet aan de orde.