Skip to main content

Lokaal Top VVE beleid

We beschrijven onderstaand de randvoorwaarden en de benaderingen.

Randvoorwaarden Top VVE

Voorscholen

  • Benodigde formatie: 16 uur groepsgebonden uren versus 6,5/7,5 uur niet-groepsgebonden uren (waarvan 2 uur voor professionalisering);
  • Coach: tenminste 4 uur per week per groep.

Vroegscholen

De minimumeisen (deels gebaseerd op commissie Meijnen (1995)):

  • Tenminste vier dagdelen per week een tweede kracht op de groep;
  • Maximale groepsgrootte 25 kinderen. Optioneel: overgangsmodel groepsgrootte maximaal 20 kinderen, 4-jarigen;
  • Tenminste 6 uur per maand voor professionalisering.
  • OAB-middelen zijn inzetbaar voor een smallere of bredere doelgroep. Gezien de omvang van de problematiek en de middelen adviseren wij focus op de doelgroep. Geen verbreding en verdunning of inzet van OAB-middelen voor andere doelen.

Benadering GOAB 1: Sterke educatieve voorzieningen in zware achterstandssituaties

  • Kies als doel in GOAB dat in de zwaarste achterstandssituaties er ‘gewoon educatief sterke’ voorzieningen horen te zijn. Bereken de kosten daarvan (zie de randvoorwaarden hierboven). Bepaal daarna of en hoeveel budget er dan over is voor VVE-light-varianten en verbreding van de doelgroep. Dus niet andersom eerst een brede doelgroep kiezen en daarover de middelen uitsmeren. Om hoog-effectieve voorzieningen te krijgen, zijn een aantal voorwaarden rond formatie en professionalisering (voor de vroegschool ook de groepsgrootte) noodzakelijk.  

Benadering GOAB 2: VVE-innovatiecentra en spin-off

  • Een andere manier om de educatieve kwaliteit op lokaal niveau te versterken, is het benaderen van de Innovatiecentra VVE (ook wel VVE-pluscentra of Top-VVE-centra). We selecteren de centra via een uitverkiezing. In deze centra investeren we extra om de educatieve kwaliteit op hoog niveau te brengen. Vervolgens vervullen deze centra een spin-off functie naar de rest van het VVE-veld. Zo komt (mits goed uitgevoerd) nieuwe energie en elan vrij in de sector.

Schoolbesturen

  • In de afgelopen 15 jaar kwamen fors minder gewichtenmiddelen beschikbaar. Wij pleiten voor bewuste inzet van de resterende OAB-middelen voor OAB-doelen. Dus niet alleen voor de leerlingen die veel extra ondersteuning kunnen gebruiken. Op zware achterstandsscholen betekent dit: de minimale randvoorwaarden voor goede vroegschoolse educatie, extra aandacht in de latere jaren voor taal en kennis van de wereld, een zorgvuldige POVO-overgang en VO-voorbereiding. Een behoorlijke opgave. OAB-versterking kan deels op lokaal niveau plaatsvinden en daarmee schaalvoordeel bieden. De benadering van de Innovatiecentra kan een flinke impuls geven aan kwaliteitsbewustzijn en -versterking.
  • Personeelstekort is een toenemend probleem in de voorschoolse en de vroegschoolse educatie (volgens de onderwijsinspectie: 'Staat van het onderwijs', 2019). Top VVE biedt een sterk ontwikkelingsperspectief voor personeel en kan de aantrekkelijkheid van werken op deze locaties sterk vergroten.