Skip to main content

Wetenschap als toets en basis: de opbrengsten van TOP VVE

TOP VVE is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. We doen alleen dingen, waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat ze resultaat opleveren.

Het belangrijkste doel is het verhogen van de educatieve kwaliteit op voor- en vroegscholen. Gemiddeld genomen, blijft die in Nederland achter. Dat kan wordt vastgesteld met het ook in Pre-COOL gebruikte CLASS-instrument.* CLASS maakt het mogelijk om de onderwijskwaliteit  te vergelijken met (inter-) nationale gemiddelden. De CLASS score voor educatieve kwaliteit is de belangrijkste maat voor het succes van Top VVE. Als die hoog is - we streven naar een 5+ score op een schaal die loopt van 0 tot 7 –, heeft dat een positief effect op de ontwikkeling van deelnemende kinderen. Dat is een hoge ambitie, maar voor minder doen we het niet. Op (voor) scholen met de grootste achterstanden, moet de educatieve kwaliteit het hoogst zijn.

Opvallende opbrengsten

Gelukkig maken we onze ambities waar. Onderzoekers van de Universiteit Utrecht noemen de educatieve kwaliteit op TOP VVE locaties ‘van opmerkelijk hoog niveau’. Het lukt daar om de ‘5-score’ ( en soms zelfs meer) te bereiken. Dat is ruim boven (inter-) nationale gemiddelden.

Iets dergelijks zien we bij het onderzoek naar de opbrengsten van ons ouderprogramma Pageturner. Ook dat draait om het verhogen van de educatieve kwaliteit, maar dan thuis, bij gezinnen met een lage sociaal economische status. De VU constateert dat deelnemende ouders (veel) meer gaan voorlezen, wanneer ze de beschikking krijgen over de digitale prentenboeken, waarvan pageturner gebruik maakt.

Bekijk het onderzoek