Skip to main content

Top VVE trajecten

Zie hier een overzicht van de huidige trajecten.

​Dordrecht

In Dordrecht werken drie voorschoolse locaties van SDK met het brede concept Top VVE. De belangrijkste doelstelling: de verhoging van de educatieve kwaliteit. Onder meer het Pre-COOL onderzoek naar de effecten van VVE stelt vast dat die (landelijk) achterblijft. Als de educatieve kwaliteit hoog is, mogen we daadwerkelijk grotere bijdragen aan de achterstandsbestrijding verwachten: een hoger ontwikkelingsniveau van deelnemende kinderen. Recent onderzoek van de UU laat zien dat de inspanningen in Dordrecht hun vruchten afwerpen: de educatieve kwaliteit op de SDK-locaties ‘is van opvallend hoog niveau’. De gemeente Dordrecht wil dat de verdiensten van het concept zich niet beperken tot de drie pilotlocaties. Ook de rest van het lokale onderwijsveld moet op een of andere manier kunnen profiteren van de opgedane ervaringen.

​Nijmegen

In Nijmegen werken KION, KINOP en Conexus samen aan Top VVE. In de stad werden  twee VVE-koppels geselecteerd, die samen fungeren als lokaal innovatiecentrum. In de wijk Hatert gaat het om basisschool de Klumpert en voorschool Paradijs. In Dukenburg vormen de Meibloem en de Meiboom samen een Top VVE-locatie. Ook deze locaties slagen erin om bovengemiddelde kwaliteit te bieden. Reden voor de gemeente Nijmegen om het aantal TOP VVE-locaties in de stad uit te breiden.

​Schiedam

In Schiedam werken meerdere locaties met het Top VVE traject

​Wijchen/Grave

Kinderopvang De Eerste Stap begon op twee locaties aan het uitvoeringstraject.

​En verder

Ook Lelystad en Almere werken met het Top VVE-concept. In Den Haag wordt in de Schilderswijk geprobeerd de educatieve kwaliteit te versterken.