Skip to main content

Werken op een TOP VVE locatie

Mulder en Meijen (2013) benadrukken in hun reviewstudie Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode 2009-2012, dat ‘vaardigheden van leerkrachten en leidsters veel belangrijker zijn dan het programma dat wordt gebruikt. De opbrengst van welk programma dan ook, staat of valt met de kwaliteit van degenen die het uitvoeren’.

PM’ers en leerkrachten die educatief werk uitvoeren met jonge kinderen hebben een complexe opdracht. Leseman en Slot (2013) wijzen in dat verband op het belang van investeren in de ontwikkeling van medewerkers via continue professionalisering Met TOP VVE willen we recht doen aan de uitvoerders en de complexiteit van hun beroep.

De leidsters en leerkrachten krijgen een intensieve training, voordat zij aan de slag gaan. Tijdens het schooljaar zijn er klassenbezoeken (observaties) en trainingsbijeenkomsten om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en te versterken en om het programma verder te verfijnen. De klassenbezoeken en de trainingsbijeenkomsten stimuleren permanente kritische reflectie op het eigen, individuele functioneren en op het functioneren als team en als centrum.

Het team van VVE-medewerkers fungeert als een Kennisgemeenschap: een concept dat eerder voor de BSA is uitgewerkt, in samenwerking met wetenschappelijk expertise Het doel van de Kennisgemeenschap is om ontwikkeling te stimuleren op drie niveaus: de docent, het team en het onderwijsconcept van de VVE. We beschouwen de opbouw van een dergelijke setting, gericht op leren en verbeteren, als een essentieel onderdeel van het concept.