Skip to main content

Wat is TOP VVE?

Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci  TOP VVE. Daarmee richt Vinci zich in de eerste plaats op de versterking van de educatieve kwaliteit van kinderopvang en onderwijs.

Een belangrijke aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-Cool naar de effecten van VVE. Dat liet zien dat de educatieve kwaliteit op veel VVE-groepen relatief laag is. Met  Top VVE wordt daarom ingezet op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit – om daadwerkelijk achterstanden te bestrijden moet die van het allerhoogste niveau zijn.

We willen zorgen voor meer effectiviteit, door wetenschap en praktijk nog sterker met elkaar te verbinden, en vooral ook voor nieuwe energie, ingegeven door hoge verwachtingen, een inspirerende professionele cultuur en een groot vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van jonge kinderen.

Met Top VVE wordt een aantal effectieve aanpakken en inzichten uit de wetenschap gecombineerd. De VU dacht mee over de  ondersteunende rol van deelnemende ouders. Omgevingspsychologen deden dat over de inrichting van de lokalen. Het centrale doel van het programma is om de taal- en denkontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren door hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan te spreken. We richten ons specifiek op taal en denken, omdat deze facetten van de cognitieve ontwikkeling sterk bepalend zijn voor de onderwijskansen van kinderen en omdat veel programma’s nu juist op dit punt onvoldoende resultaten laten zien. Dat vraagt wat van PM’ers en leerkrachten. In het concept is professionalisering dus geen ‘terzijde’, maar de kern. Training, coaching en de PLG zijn er op gericht om de kennis en vaardigheden van deelnemers te vergroten. En dat lukt. Uit recent onderzoek door de Universiteit Utrecht blijkt de educatieve kwaliteit op Top VVE locaties van een ‘opvallend hoog niveau’.

Lees het manifest TOP VVE

Lees dit artikel over TOP VVE