Skip to main content

Wat is Top VVE?

Met een grote groep wetenschappers, onderzoekers en praktijkexperts ontwikkelde Vinci Top VVE. Daarmee richten we ons in de eerste plaats op een betere educatieve kwaliteit van kinderopvang en onderwijs.

Een belangrijke aanleiding daarvoor zijn de uitkomsten van het landelijk onderzoek Pre-Cool naar de effecten van VVE. Die lieten zien dat de educatieve kwaliteit in veel VVE-groepen relatief laag is. Met Top VVE zetten we daarom in op een sterke verbetering van de educatieve kwaliteit. Om daadwerkelijk achterstanden te bestrijden, moet die van het allerhoogste niveau zijn.

We willen zorgen voor meer effectiviteit, door wetenschap en praktijk nog sterker met elkaar te verbinden. En vooral ook voor nieuwe energie, ingegeven door hoge verwachtingen, een inspirerende professionele cultuur en een groot vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van jonge kinderen.  

Top VVE combineert een aantal effectieve aanpakken en inzichten uit de wetenschap. De VU dacht mee over de ondersteunende rol van deelnemende ouders. Omgevingspsychologen deden dat over de inrichting van de lokalen. Met het programma willen we de taal- en denkontwikkeling van jonge kinderen stimuleren door hun natuurlijke nieuwsgierigheid aan te spreken. We richten ons specifiek op taal en denken, omdat deze facetten van de cognitieve ontwikkeling sterk bepalend zijn voor de onderwijskansen van kinderen. En omdat veel programma’s juist op dit punt onvoldoende resultaten laten zien. Dat vraagt wat van PM’ers en leerkrachten. In het concept is professionalisering dus geen ‘terzijde’, maar de kern. Training, coaching en de PLG richten zich op het vergroten van de kennis en vaardigheden van deelnemers. Met succes. Uit observaties door de Universiteit Utrecht en Oberonblijkt de educatieve kwaliteit op Top VVE-locaties van een ‘opvallend hoog niveau’.

Lees het manifest Top VVE

Lees dit artikel over Top VVE