Skip to main content

BSA doelen en opbrengsten

De bedoeling van de BSA is dat zoveel mogelijk kinderen uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status naar de HAVO of het VWO gaan. Dat proberen we te bereiken door hun vaardigheden in begrijpend lezen te versterken en hun kennis van de wereld uit te breiden.

De effecten van de Brede School Academie zijn herhaald onderzocht (o.a. door onderzoeksbureau Oberon) bij honderden deelnemende leerlingen. Steeds met dezelfde uitkomsten – de begrijpend lees prestaties van deelnemende kinderen stijgen, op een manier die zelden gezien wordt. Dat betekent dat de meeste BSA’ers hun belofte waarmaken en doorstromen naar HAVO of VWO. Veel ex-BSA’ers studeren op het HBO of aan de Universiteit.

De UVA deed onderzoek naar de motivatie van BSA-leerlingen. Ook daar een opmerkelijke uitkomst: BSA’ers zijn bovengemiddeld gemotiveerd. Dat is niet zo verwonderlijk, daar zijn te tenslotte op gescreend. Opvallend is echter dat hun motivatie toeneemt, naarmate het schooljaar vordert. In gewone schoolklassen is dat effect juist omgekeerd.