Skip to main content

De BSA leerling: potentie en hoge verwachtingen

De BSA is in de eerste plaats bedoeld voor leerlingen die afkomstig zijn uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status. Binnen die groep wordt gezocht naar kinderen met een bijzonder profiel. In de meeste gevallen gaat het om onderpresteerders: kinderen die de capaciteiten hebben om de HAVO of VWO te bereiken, maar die belofte niet waarmaken door onvoldoende vaardigheid in begrijpend lezen. De BSA ondersteunt hen op het gebied van woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. Allemaal belangrijke voorwaarden voor een succesvolle schoolloopbaan.

Ook zogenaamde ‘high potentials’ zijn welkom. Die groep presteert al naar verwachting, maar heeft baat bij de ondersteuning van begrijpend lezen. Zij profiteren bovendien van de academische cultuur op de BSA, die ze van huis uit vaak niet kennen. Ook voor hen is het interessant om met medeleerlingen te discussiëren over nieuwsberichten uit de krant of om onderzoek te doen naar aanleiding van een artikel. De politiek te volgen. Meer te leren over literatuur. En kinderen te ontmoeten met dezelfde interesses en ambities.
Een belangrijke toelatingseis voor de BSA is bovendien de leerhouding van deelnemers: hoe gemotiveerd zijn zij om hun kennis te vergroten en (veel!) te lezen? Scholen dragen potentiële BSA’ers aan. Op die manier worden groepen samengesteld met beloftevolle en gemotiveerde leerlingen, waarvan ouders, leerkrachten en BSA-docenten hoge verwachtingen hebben.

Er wordt gewerkt in kleine groepen, met ten hoogste vijftien kinderen. Die zijn afkomstig van de verschillende basisscholen uit de wijk.