Skip to main content

Wat is BSA?

De Brede School Academie is een vorm van onderwijstijdverlenging. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 bezoeken volgen twee middagen per week les aan de BSA. Onderwijstijdverlenging levert vaak teleurstellend weinig op. De BSA is de gunstige uitzondering. Deelnemende leerlingen – de meerderheid afkomstig uit gezinnen met een lagere Sociaal Economische Status – maken een enorme groei door met hun vaardigheden in begrijpend lezen. Oberon stelt vast dat ze gaan behoren tot de 25% beste lezers van Nederland.

Dat lukt, omdat het BSA programma goed onderbouwd is én omdat er belang wordt gehecht aan de kwaliteit van de uitvoering. BSA docenten nemen deel aan een intensief professionaliseringsprogramma dat bestaat uit training, coaching en deelname aan een professionele leergemeenschap (PLG). In hun lessen draait het om teksten (uit kranten, boeken en tijdschriften) en over het nadenken over en bediscussiëren van die teksten. In een BSA klas wordt gelezen, gedebatteerd, onderzocht en geluisterd. Geprobeerd wordt om de leerlingen aan te zetten tot denken en gesprek omdat op die manier kennis wordt opgebouwd, verdiept en uitgebreid.

Lees meer In deze brochure.